Informatii pentru pacientii internati, apartinatori, vizitatori, si alt public interesat

1.Drepturile si obligatiile pacientilor

2.a. Criterii internare externare

2.b. Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

2.c. Conditii de internare externare

2.d. Informatii privind recuperarea activă a pacientului

3.Regulile de comportament ale pacientilor în cadrul unitatii

4.Regulile de comportament ale aparținătorilor

5.Regulile de igiena personala

6.Set minim de date solicitate pacientilor pentru programare consult

7.Reglementarea accesului mass

8.Decizie purtator de cuvint

9.Diagnosticul și mijloacele moderne de terapie a durerii

10.Material informativ cu privire la educația sanitară și preventiva

11.Program audiente

12. Serviciu de garda

13. Legislatie medicala

14. Chestionar evaluare satisfactie pacienti apartinatori

15. Dotare Clinica Paltinul Sibiu

16. Dotare Spital Victoria

17. Lista furnizori de servicii de Ingrijiri la domiciliu jud. Brasov

18. Lista furnizori de servicii de Ingrijiri la domiciliu, Ingrijiri paliative jud SIBIU

19. Lista furnizori ingrijiri paliative jud Brasov

20. Lista organizatii de profil pentru acordare ingrijiri pacienti cu dizabilitati si nevoi speciale

21. Lista unitati sanitare acceptate pentru rezultatele investigatiilor efectuate

21.a. Lista unitati sanitare si administrative colaboratoare

22. Date contact translator, interpret mimico-gestual

23. Lista patologii Clinica Paltinul Sibiu in contract cu CJAS Sibiu prin spitalizare de zi

24. Lista patologii Spital Victoria in contract cu CJAS Brasov

25. Biserici

26. Pompe funebre

27. Asociatii pentru persoane cu deficiente de auz si vedere

28. Asistenta sociala si protectia Copilului